• Nyheter    • Om korpset    • Begynne hos oss?    • For medlemmer    • Hva skjedde...?    

 

 

   Om korpset
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


Norges Musikkorps Forbund

Spilleglede og felleskap

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med mer enn 66.000 medlemmer fordelt på nesten 1.700 korps.

Ved å gå inn på NMFs sider kan du bli mer kjent med hva NMF gjør og hvem NMF er.
Vår region er NMF Viken.
NMF Viken er en sammenslutning av fire kretser: Østfold, Akershus, Buskerud og Oslo.
Bestemmelsesmyndigheten ligger i kretsene, mens administrasjonen jobber for alle kretsene, og titulerer seg derfor NMF Viken.

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Magnus er norske musikkorps sin høye beskytter.

Lenk til NMFs sider.

   
 

 

 

Østre Fredrikstad Skolekorps, Postboks 27, 1650 Sellebakk; e-post: ostre.fredrikstad@gmail.com, tlf 47419490