• Nyheter    • Om korpset    • Begynne hos oss?    • For medlemmer    • Hva skjedde...?    

 

 

   Om korpset
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 


Politiattest

Krav om politiattest i Østre Fredrikstad Skolekorps

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. okober 2009.I Østre Fredrikstad Skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal
fremskaffe politiattest.

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.
Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.
Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Korpsleder sender søknaden til politiet.
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til korpsleder.
ØFS skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Med vennlig hilsen
Styret i Østre Fredrikstad skolekorps

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.musikkorps.no/politiattest

 

 

   
 

 

 

Østre Fredrikstad Skolekorps, Postboks 27, 1650 Sellebakk; e-post: ostre.fredrikstad@gmail.com, tlf 47419490